İş Sağlığı Güvenliği ve İş Hijyeni Rehberi

İş Sağlığı Güvenliği ve İş Hijyeni Rehberi

İş sağlığı güvenliği, çalışma ortamının çalışanlar için daha güvenilir ve sağlıklı hale gelmesini sağlayan bir uzmanlık dalı. İş yerinde fiziki şartlar sebebiyle meydana gelen iş kazalarının ve buna bağlı olarak yaralanmaların ya da can kaybının minimize edilmesini amaçlarlar. Sağlık problemlerini ve mesleki riskleri ortadan kaldırmayı hedefleyen uzmanlık alanı “İş hijyeni nedir?” sorusuna yanıt olarak verilebilir.

Bir firma ya da kuruluşun gerçekleştirdiği bütün iş ve işlemler; paravan şirketleri, çalışanları, geçici işçileri etkiler. Dolayısıyla bir firma ya da kuruluşta çalışan herkesin sağlık durumu için gerekli tedbirlerin alınması iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile koruma altına alınır. Bu alanda hizmet veren kişilerin İSG eğitimi almış olmaları gerekir.

İş Sağlığı Güvenliği ve İş Hijyeni Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği sertifikası almış kişiler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, iş sağlığı güvenliğiyle iş hijyeni olarak adlandırılır. İş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni çalışanların korunmasını hedef alan bir çalışma. Yasal olarak işverenin yaptırması gereken zorunlu çalışmalar olarak da değerlendirilebilir.

İşverenin imajının daha başarılı hale gelmesi, üretkenliğin artması, maliyetlerin azaltılması amacıyla iş hijyeni ve güvenliği konusunda çalışmalar yapılması önemli. İş güvenliği için alınan önlemler ile çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amaçlanır. İş yerinde bulunan tehlikelerin tanınması ve tehlikelerle başa çıkılması için çeşitli önlemler alınması gerekir. İş kazalarının ve yaralanmaların önlenmesi iş sağlığı adına önemli.

İş Hijyeni Ölçümlerinin Yapılması

İş hijyeni ölçümleri, çalışma ortamında bulunan ve çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve kimyasal etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılması. Meslek hastalıkları, iş kazalarının minimize edilmesi ve iş yerindeki zararlı etkenlerin tespit edilmesi iş hijyeni ölçümü ile mümkün.

İş hijyeni ölçümü yasal mevzuatlar referans alınarak değerlendirilir. Verilen öneriler ve gerçekleştirilmesi gereken tedbirler de bu doğrultuda alınır. İş yerinde hijyen yönetmeliği 6331 sayılı kanun sebebiyle zorunlu.

İş hijyeni yönetmeliği sayesinde çalışma ortamında bulunan ve çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilemesi muhtemel olan fiziksel ve kimyasal etkenler incelenmiş olur. Bu açıdan değerlendirildiğinde iş hijyeni ölçümlerinin yapılmasıyla birlikte iş yerinin daha verimli bir hal aldığı söylenebilir. İş yerinde meydana gelebilecek problemlerin giderilmesi konusunda etkili bir rol oynayan iş hijyeni yönetmeliği zorunlu olarak yapılması gereken bir çalışma. Bu çalışmalar sayesinde sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa yol açacak çevresel faktörler, stresler saptanır ve değerlendirilir. Bu etkenleri değerlendirmek ve kontrol altına almak iş hijyeni uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar olarak değerlendirilir.

İş Hijyeni Yönetmeliği ve Yasal Düzenlemeler

İş yeri için hijyen ölçümlerinin yapılması bir zorunluluk. İşverenler, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun özellikle 10. maddesi gereğince iş yeri hijyen belgesi almak ile yükümlü. Çalışma ortamının insan sağlığı için uygun hale getirilmesi, gerekli kontrollerin sağlanması ve incelemeler yapılması adına önemli.

Yasalarla koruma altına alınan iş ortamlarında iş hijyeni ölçümleri pek çok açıdan önemli. İş hijyeni hakkında periyodik aralıklarla çalışmalar yapılması iş yerinde sağlığı veya huzuru kaçırabilecek durumlara engel olarak maliyetin azalmasını sağlar. İş yerinde sağlığı bozacak herhangi bir problem ile karşılaşmak işverenin tazminat ödemesini, tedavi masraflarını karşılamasına ve iş gücü kaybı gibi maliyetlerle karşılaşmasına yol açar. Bu açıdan bakıldığında iş hijyeni konusunda nitelikli çalışmaların yürütülmesi maliyetin minimize edilmesi konusunda etkili olur.

Bununla birlikte iş yerinde hijyen konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi işverenin daha başarılı bir imaj çizmesi konusunda etkili. İş güvenliği ve hijyen konusunda önlemlerin alınması kaza ve sağlığı tehdit edecek unsurların giderilmesini sağlar. Bu durum işverenin itibarı adına önemli bir rol oynar ve çalışanlarının güvenliğini önemsediğini gösterir. Ayrıca sadece çalışanların korunması ile sınırlı olmayan avantajları olduğunu da söylemek gerekir. İş sağlığı konusundaki gerekli önlemlerin alınması üretkenliğin artırılması konusunda önemli bir rol oynar. Dolayısıyla pek çok açıdan önemli olduğunu söylemek mümkün.

İş Yeri Hijyen Belgesi ve Sertifikasyon Süreci

Personel hijyeni sağlanması konusunda önemli bir rol oynayan iş hijyeni yalnızca bu alanda yeterli niteliğe ve sertifikaya sahip kişiler tarafından yürütülebilecek bir çalışma süreci. İş hijyeni konusunda çalışmalar yürütmek ve iş yerlerine gerekli belgeyi sunmak isteyen kişilerin öncelikle sınavlara girmeleri ve gerekli başarıyı kazanmaları gerekir. Dolayısıyla iş yeri hijyen belgesi veren kişilerin bu alanda nitelikli çalışmalar yürütmüş elemanlar olduklarını söylemek mümkün.

Paylaş :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.