İş Güvenliği Levhalarının İş Yerindeki Önemi

İş Güvenliği Levhalarının İş Yerindeki Önemi

İş güvenliği levhaları, isimlerinden anlaşılacağı üzere iş yerlerinde tehlikeli durumlara karşı dikkat çekmek amacıyla kullanılan levhalar. Kullanılması zorunlu olan bu levhalar iletişim sağlar ve güvenlik konusunda önemli adımların atılmasını sağlar. Çeşitli semboller ve farklı renklerde tasarlanan isg levhaları iş yerinde üretim yapılan alana bağlı olarak birbirinden farklı çeşitlere sahip. Dış ortamda ve iş yerinde bulunan çeşitli tehlikeleri belirtmeyi amaçlarlar. Aynı zamanda güvenlik levhası kullanımı ile gerekli bilgi ve güvenlik talimatları verilir. Bu sayede çalışanlar tehlikelere karşı sürekli olarak uyarılmış olurlar.

Uyarı levhaları ve sembolleri iş güvenliğini sağlamak amacıyla üretilir. Hem dış ortamda hem işletme içerisinde kullanılabilirler. Gerekli bilgi ve güvenlik talimatlarını üzerinde barındırdıkları için işletmenin güvenlik gerekliliklerini belirtme konusunda başarılı bir rol oynarlar. Çalışanların güvenlik bilinci elde etmesini sağladıkları için özellikle tehlikeli alanlarda bulunan işletmeler için mutlaka kullanılması gereken ürünler arasında yer alırlar.

İş Güvenliği Levhalarının Çeşitleri ve Kullanım Alanları

İş güvenliği uyarı levhaları, uyarı gerçekleştirdikleri alana bağlı olarak birbirinden farklı çeşitler ve tasarımlar ile üretilirler. Çalışma ortamının yeterince güvenli olmasını sağlayan iş güvenliği levhaları iş kazaları ve karışıklıkları önlemek konusunda oldukça etkili. Özellikle işletmeler açısından büyük bir önem taşıyan ikaz levhaları insan sağlığını ciddi derecede korur. Güvenliği arttırma konusunda etkili bir rol oynar.

Fosforlu, ışıklı ya da elektrikli bir sistemle çalışan iş güvenliği levhaları belirli standartlara göre oluşturulur. Anlamlarının herkes tarafından bilinmesi gereken bu levhaların çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Yasaklayıcı levhalar

• Emredici levhalar

• Yangın levhaları

• Acil çıkış levhaları

• Uyarıcı levhalar

• Genel maksatlı levhalar

İş sağlığı ve güvenliği levhaları isimlerinden de anlaşılacağı üzere iş yerlerinde kullanılır. Bir iş yerinde hangi levhaların kullanılması gerektiği gerçekleşen üretime bağlı olarak değişir ve belirlenir.

İş Güvenliği Levhalarının Yerleşimi ve Görünürlüğü

İsg uyarıcı levhalar mutlaka rahatlıkla görülebilecek bir yere yerleştirilmeli. Uyarı levhalarının amacını gerçekleştirmesi için bu levhaların önünde görünürlüğü azaltacak herhangi bir engel olmaması gerekir. İş güvenliği tabelaları işçilerin çalışma esnasında dikkat etmeleri gereken etkenler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmelerini sağlar. Dolayısıyla işçi tarafından rahatlıkla görülebilecek ve önü kapanmayacak bir yere yerleştirilmesi önemli. Göz hizasına yerleştirilmesi gerekir. Kolon veya kolon arkasında kalan karanlık bölümler güvenlik tabelaları yerleşimi için uygun olmaz.

Acil Durum İşaretleri ve Güvenlik Levhaları

İsg uyarı işaretleri geniş bir kullanım alanına sahip. Her işletme farklı bir tehlike unsuru barındırır. Dolayısıyla bir iş yeri için kullanılması gereken iş güvenliği levhaları birbirinden farklı olur. İş güvenliğini sağlayan iletişim araçları olarak değerlendirilen şantiye uyarı levhaları pek çok kullanım alanında aktif rol oynar.

Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renklerde üretilen ikaz iş güvenliği levhaları; üçgen, kare, dikdörtgen ve daire biçimlerinde tasarlanır. Her biri farklı amaçlar için kullanılır. Amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Kırmızı: Yangın uyarısı ve güvenli olmayan eylemlere vurgulamak için üretilir.

• Sarı: Çalışanların dikkat etmesi gereken eylemleri vurgulamak için kullanılır.

• Yeşil: İlk yardım ve acil çıkış eylemlerini beyan etmek amacıyla kullanılır.

• Mavi: Kişisel koruyucu eylemleri vurgulamak amacıyla kullanılır.

Farklı renklerde üretilen ikaz levha çeşitleri, iş yeri çalışanları tarafından bilgilendirilmesi gereken konular arasında yer alır. Renklerin değişmesi özelliklerin değişmesini sağlarken şekil değiştiğinde de beyan ettiği amaç farklı hale gelir. İsg levha çeşitlerinin şekilleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Üçgen: Acil durum cihazları ve güvenli olmayan eylemler için kullanılan bir uyarı levhası.

• Kare ve dikdörtgenler: Genel bilgileri ve acil durum bilgilerini gösterir.

• Daireler: Zorunlu ya da önerilen uyarıları belirtmek amacıyla kullanılır.

İnşaat Alanlarında İş Güvenliği Levhaları

İnşaat alanları pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalmanın mümkün olduğu çalışma alanlarından biri. Bu alanlarda ikaz levhası kullanmak pek çok açıdan önemli. Gerekli bilgileri ve güvenlik talimatlarını üzerinde barındıran güvenlik levhaları meydana gelebilecek kaza ve karışıklıkları engellemek adına önemli bir rol oynar. Kullanım alanında hem can hem mal kaybını minimize eder. En temel haliyle iş güvenliğini sağlayan iletişim araçları olduklarını söylemek mümkün.

İnşaat güvenlik levhaları meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda gerekli müdahalenin yapılması ve ortamın daha sakin kalabilmesi adına etkili. İnşaat alanlarında kullanılan farklı levhalar bulunur. Yüksek seviyeden bir şeyin düşmesi, yeni boyanmış alanlar, döşemenin yeni kaplanması, beton döküm alanı gibi farklı koşulların oluştuğu inşaat çalışma alanında güvenlik levhaları can ve mal güvenliğini korumanın etkin yollarından biri.

Paylaş :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.